دستگاه لیبل زن چسبان گرد مدل AL500

این دستگاه درخور و مناسب انواع مختلفی از لیبل زنی بطری ها است. در زمان لیبل زدن بطری بصورت اتوماتیک می چرخد طوریکه این امکان را برای دستگاه لیبل زن مهیا می کند تا فشاری را برای لیبل زدن اعمال کند بنحوی که مناسب برای صنایع دارویی غذایی نوشیدنی و شیمیایی باشد.این دستگاه برای بطری […]

دستگاه لیبل زن ویال یا لوله آزمایشگاه مدل AL505

این دستگاه مخصوص لیبل زنی ویال و دیگر بطری های کوچک گرد می باشد.در زمان لیبل زنی آمپول این امکان را برای دستگاه مهیا می کند تا فشاررا برای لیبل زدن اعمال کند .این دستگاه مناسب در صنایع دارویی ,غذایی ,نوشیدنی و شیمیایی است و برای بطری ها و ظروف های پلاستیکی شیشه ای ,فلزی […]

دستگاه لیبل زن 2طرفه با مرکز چسبان مدل AL610

این دستگاه از لیبل پشت چسبان استفاده می کند طوریکه همزمان نه تنها دوطرفه بطری های مربع ,تخت ,گرد و بیضی شکل را لیبل می زند بلکه قادر به لیبل زنی تنها یک سمت از بطری ها را نیز می باشد.این دستگاه به طور چشمگیر تنها 20 ثانیه برای لیبل زنی چسبان بطری های گرد […]

دستگاه لیبل زن از سمت بالا (تاپ لیبیلینگ)

این دستگاه درخور و مناسب لیبل زنی بالای اجسام مربعی شکل , مستطیل و گرد است.در طول عملیات, لیبل با سرعتی اعمال می شود تا مطابق با تحویل و یا حرکت بطری ها باشد.   خصوصیات: سرعت لیبل زنی 60 تا180 تکه در دقیقه راه اندازی  لیبل زن استپر موتور(موتور پله ای_5فازی)   کنترل  واسط […]

دستگاه لیبل زن افقی ویال(لوله آزمایشگاهی)/آمپول مدل AL520

این دستگاه درخور و مناسب برای انواع مختلف لیبل زنی لوله ای است.در هنگام لیبل زدن لوله بصورت اتوماتیک و خودکار می چرخد تا به این نحو این امکان را برای اپلیکاتور لیبل زنی مهیا کند تا قادر به اعمال فشار در جهت لیبل زدن به دستگاه باشد.این دستگاه مناسب و مورد استفاده در صنعت […]